058-6663221

MY LIFE - לחיות טוב יותר

השיטה

השיטה שלנו:

תוכנית הדגל NEW LIFE נבנתה לאחר שנים של מחקר ונסיון בשטח.

התוכנית מאפשרת לעובדי הארגון לקחת שליטה על הבריאות ואיכות החיים שלהם דרך שינוי בר קיימא של הרגלי התזונה, פעילות גופנית כשגרת היומיום ונפש בריאה.

התוכנית הינה תוכנית שנתית הבנויה מ 3 שלבים וכוללת מפגשים קבוצתיים בהנחיית ובליווי דיאטנית קלינית ואימוני כושר גופני קבוצתיים.

3-6 חודשיםתוכנית שימור:

מיועדת לעובדים אשר סיימו את שלבים 1,2 או כשלב מניעתי לעובדים בעלי גורמי סיכון נמוכים אשר מעוניינים ללמוד כיצד לשמור על אורח חיים בריא יותר כדרך חיים.

3 חודשיםתוכנית מניעה:

לעובדים שסיימו את שלב 1 / תוכנית מניעתית המיועדת לעובדים בעלי גורמי סיכון בינוניים ומטרתה למנוע מהם מצבי תחלואה.

3 חודשיםהתוכנית למתחילים:

מותאמת לעובדים בעלי גורמי הסיכון הגבוהים ביותר.

איך התהליך מתבצע?

  • בפגישה ראשונית אנו מבצעים אפיון של צרכי הארגון ועובדיו.
  • ביצוע מדידות ונתונים רפואיים מכלל עובדי הארגון
  • בעקבות מיפוי הנתונים הראשוני, אנו בונים תוכנית התפורה למידות הארגון.