058-6663221

MY LIFE - לחיות טוב יותר

מחלקת משמעת, מטא"ר ירושלים, משטרת ישראל

מחלקת משמעת, מטא"ר ירושלים, משטרת ישראל

תאריך: 16/06/2015

"בשם מחלקת משמעת, מטא"ר ירושלים, תודה על הרצאה מעשירה ומעניינת, אשר הועברה בצורה קולחת ובאווירה נעימה! מבטיחים להשתדל ליישם את הנלמד! "

שיתוף: