058-6663221

MY LIFE - לחיות טוב יותר

פעילויות לכל המשפחה

אנו מאמינים כי כאשר המשפחה מאמצת את אורח החיים הבריא, הסיכויים שהעובד ומשפחתו יחיו חיים בריאים וטובים יותר וישמרו זאת לאורך זמן הם לאין ערוך גבוהים יותר מאשר עובד אשר משפחתו אינה חלק מהתהליך.

במסגרת זו, אנו מציעים שלל פעילויות כדוגמת:

  • הרצאות – הרצאות בנושאי בריאות, אורח חיים בריא ופעילות גופנית בהקשרים משפחתיים – ארוחות משותפות, בישול משותף ופעילויות ספורט משותפות.
  • סדנאות – סדנאות חווייתיות יחד עם בן/בת הזוג והילדים.
  • ימי בריאות – במסגרת ימי הבריאות שאנו מארגנים, אנו מעודדים גם השתתפות של בני משפחה, כאמצעי יוצא דופן לרתימתם לתהליך והפיכתם לחלק אורגני ממנו ועל כן ישנם ימי בריאות המיועדים לכל המשפחה וכוללים פעילות ספורטיבית חווייתית הורים וילדים, תחרויות ספורט ופינות חווייתיות בנושא תזונה לילדים
  • ימי הליכה מאורגנים לכל המשפחה, ועוד…

אנו מעודדים שיתוף של בני המשפחה בתהליך בכל מובן, ולו בגלל שאנו מבינים את החשיבות של המשפחה בתהליך. השפעה זו היא דו כיוונית, כיוון שרתימת המשפחה תורמת רבות להצלחת התהליך ולשימורו וליצירת חיים חדשים של ממש בקרב העובד ומשפחתו, ומצד שני, אי רתימת המשפחה לא רק שאינה מעודדת, אלא אף עשויה להוות כוח נגד להצלחת התהליך. על כן, אנו מעודדים את השתלבות המשפחה, ומציעים שורה של ערוצים וכלים לרתימתה בשיתוף פעולה עם העובד עצמו.

פעילויות לעובד ובני משפחתו